ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Торське

вул. Вербова,20
с.Торське
Заліщицький район
Тернопільська область
48642
(03554) 2-72-25
(03554) 2-73-63
torskashkola@ukr.net

Виховна робота

 
   У центрі уваги педколективу нашої школи – виховання патріотизму та любові до своєї Батьківщини, забезпечення соціальних психолого-педагогічних та освітніх умов розвитку школярів у позаурочний час, удосконалення знань і умінь кожної дитини, успадкування молодим поколінням духовних надбань рідного народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування духовної, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури дітей.

Місія школи – виведення особистості учня в режим самовдосконалення.

    До такого якісного нового результату освіти, виховання й розвитку учнів приводить закономірна зміна цілей, змісту, методів, форм організації педагогічного процесу.

    Однією з перспективних технологій, що забезпечить якісно новий результат педагогічного процесу, є технологія саморозвитку особистості. Вона являє собою сукупність і послідовність методів, прийомів і форм діяльності учня, в яких задовольняються його потреби у самовдосконаленні, розвиваються різні здібності та якості особистості.

    У результаті реалізації технології у школярів формується життєва компетентність, готовність до самореалізації в різних сферах суспільного життя.

Засоби реалізації місії:

-      технологія саморозвитку особистості;

-      модернізація навчально-виховного процесу.

Поетапне формування якостей особистості в позаурочній діяльності:

-      етика поведінки (1-4кл.);

-      самопізнання (5 кл.);

-      самовиховання (6 кл.);

-      самоосвіта (7 кл.);

-      самоствердження (8 кл.);

-      самовизначення (9 кл.);

-      саморегуляція (10 кл.);

-      само актуалізація (11 кл.);

     Навчально-виховний процес зорієнтований на  особистість, яка в результаті педагогічних впливів набуває знань, умінь і якостей самовдосконалення, досягає певного рівня розвитку компетентності: соціальної, полікультурної,  інформаційної, комунікативної, а також компетентності саморозвитку.

    Навчально-виховний процес зорієнтований на  особистість, яка в результаті педагогічних впливів набуває знань, умінь і якостей самовдосконалення, досягає певного рівня розвитку компетентності: соціальної, полікультурної,  інформаційної, комунікативної, а також компетентності саморозвитку.

    Цілісна особистість, здатна до постійного  самовдосконалення.

Створення умов для забезпечення  прав і свобод учасників навчально-виховного процесу.

    Всю роботу педагогічний колектив нашої школи спрямовує на роз’яснення серед учнів Конституції України, Конвенції про права дитини 1989р. та інших законів України.

     - Максимально залучили учнів школи у гуртки і секції, які працюють у школі та позашкільних закладах. Особливу увагу звернули на учнів з неблагополучних сімей, та учнів, схильних до правопорушень.

     - Переглянули списки учнів, схильних до правопорушень. Виключили з них тих, хто покращив поведінку і поставили на облік тих, хто вимагає посиленого контролю.

     - Періодично заслуховуємо на нараді при директорові, педраді звіти класних керівників про правову освіту учнів.

     - Для правової освіти використовуємо різні форми і методи: класні години, індивідуальні бесіди, зустрічі з працівниками правоохоронних органів тощо. З цією метою проводимо в класах :

Бесіди:

“Права, свободи, обов’язки громадян України.“

“Захист прав дітей в нашій державі.”

“Закон обов’язковий для всіх.”

Взаємодія з органами місцевого самоврядування, громадськістю (радою, учком, батьківським комітетом.)

      Протягом багатьох століть виховання дітей здійснюється як у сім’ях, так і в суспільних установах. 

      У школі склалася певна система роботи з батьками та сім’ями. Працює постійно діючий батьківський всеобуч, до складу якого входять батьки, педагоги. Головне завдання всеобучу – допомогти батькам у виконанні ними функцій вихователів.

     В організації роботи з батьками пріоритетною є позакласна форма, де переважає індивідуальна робота та робота з групою батьків.

     Школою здійснюється інформаційно – практичний підхід у формуванні педагогічної культури сім’ї, що дає можливість уникнути авторитарності.

    Вчителі школи використовують різноманітні форми і методи у роботі із сім’єю: загальні батьківські збори у вересні, дні відкритих дверей, всеобуч та консультпункт.

    Щоб спланувати їх роботу, проводяться різноманітні дослідження та тестування як для дітей, так і для батьків:

“Батьківські збори з погляду батьків.”

“Школа очима батьків”

“Моя сім’я”

“Моя дитина”

Результати дозволяють скорегувати роботу школи у даному напрямку, відстежити досягнутий результат.Виховання загальнолюдської моралі, свідомої дисципліни і культури поведінки, профорієнтація, прищеплення любові до праці, пропаганда здорового способу життя відбувається на основі власного прикладу вчителів та батьків. З цією метою у школі проводяться тижні сім’ї, свято Матері, День захисника Вітчизни, свято Миколая, Новорічні свята ,у яких безпосередню участь беруть учні, їх батьки та вчителі на всіх етапах підготовки та проведення.Школа є центром, що організовує і направляє не тільки діяльність родини, але і громадськості щодо виховання дітей.Дружна спільна робота школи, родини, громадськості забезпечує успіх виховання підростаючого покоління

Річний план виховної роботи на 2021-2022н.р..docx (53997)

графік чергування вчителів на 2021-2022н.р..docx (13024)

 

     Засідання учнівського самоврядування.

 

 Робота лідера учнівського самоврядування в шкільній бібліотеці.

 Екскурсія в залі бойової слави.

 

Виховна робота

Коляда

23.02.2021 14:38
Завершуються новорічно-різдвяні свята...  Та на душі тепло та приємно, коли пригадуєш  незабутні миті коляди з  СВОЇМИ ОДНОСЕЛЬЦЯМИ, З РІДНИМ КОЛЕКТИВОМ.  ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!  СЛАВІМО...

Реєстрація для події

Будь ласка, заповніть інформацію нижче:

Теги

Список тегів порожній.